Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren
Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren

Aanbieden van Somerse groenbemester mix

In Someren voeren we het project Onweerstaanbaar Someren uit. Een van de subdoelstellingen is om de bodem in het landelijke gebied te verbeteren. Binnen Someren zijn vele verschillende bodems aanwezig, maar in het hele gebied is een veel voorkomend probleem de van-nature-voorkomende storende lagen in de ondergrond. Deze storende lagen zorgen er voor dat bij heftige buien het water slecht de grond in kan trekken en dat er in de zomer een slechte vocht nalevering is.

Om de bodems te verbeteren hebben we samen met Visscher Holland een groenbemester mix samengesteld met oog voor meer diepwortelende gewassen en organische stofopbouw.

Samenstelling

Als ondernemer heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling waarin verschillende kansrijke bodem-verbeterende maatregelen staan (zie www.bodembeheersomeren.nl/maatregelenlijst/ ). Binnen deze regeling bieden wij deze Somerse mix aan. De kosten voor het inzaaien van de mix zijn voor u, als ondernemer zelf.

Deze Somerse mix is samengesteld uit:

  • 25%       Wintergerst
  • 25%       Italiaans raaigras
  • 16%       Winterwikke
  • 16%       Bladrogge
  • 16%       Japanse haver
  • 2%         Tillage Radisch

Door deze samenstelling is deze mix te gebruiken als vanggewas na mais of aardappelen en als vergroening na gewassen waarbij een groenbemester niet verplicht is.

Zaaien

Deze is te zaaien vanaf de graanoogst tot uiterlijk medio oktober, afhankelijk van de omstandigheden. Voor het beste resultaat is het wenselijk om de groenbemester zo vroeg mogelijk in het najaar te zaaien. Neem contact op met uw loonbedrijf of u daar de mix kunt ophalen.

Inpassing in bouwplan

In de mix is rekening gehouden met aaltjes. Japanse haver vermindert wortellesieaaltjes. Bovendien kan een mix van gewassen ook zorgen voor de vermeerdering van wenselijke aaltjes waardoor de hoofdteelt, die na het telen van deze mix volgt, wellicht een hogere opbrengst krijgt.

Flower