Terug te kijken interessante bijeenkomst klimaatadaptatie en bouwplanverruiming

Op donderdag avond 25 november vond de webinar over klimaatadaptatie en bouwplanverruiming plaats. Deze ging over hoe u met het veranderende klimaat kan omgaan en elke stappen u kan zetten om uw bouwplan te verruimen. Twee experts legden aan de hand van stresstesten uit wat het effect van klimaatverandering in de regio gaat zijn en […]

Lees verder…

Somerse Mix een groot succes

Verspreidt over heel Someren is op meer dan 400 ha de Somerse groenbemester mix ingezaaid. Dit was niet gelukt zonder de medewerking van vier loonwerkers: Smits Agrowerken, Van den Tillaar V.O.F., Loonbedrijf J. Peerlings en Loonbedrijf Ad vd Boer. Ook hebben enkele agrariërs de Somerse Mix zelf ontvangen en ingezaaid. Met subsidie van Onweerstaanbaar Someren […]

Lees verder…

Somerse groenbemester mix beschikbaar bij de loonwerker

Somerse mix Vanuit de loonwerkers Smits Agrowerken en Tillaar Loonwerk & Grondverzet VOF. wordt vanaf deze week de Somerse groenbemester mix aangeboden. Deze groenbemester mix is speciaal samengesteld voor Someren en draagt bij aan een betere bodemstructuur, stimulering van het bodemleven en is droogte bestendiger. Het bestaat uit 25% wintergerst, 25% Italiaans raaigras, 16% winterwikke, […]

Lees verder…

Bijeenkomst waterbeheer goed bezocht!

Op donderdag middag 22 juli werd sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst georganiseerd. Deze ging over watervasthouden en stuwbeheer en was erg goed bezocht. Tijdens deze bijeenkomst gaf een expert van Aequator Groen & Ruimte toelichting bij de waterstanden gemeten in Someren (in het kader van het project Onweerstaanbaar Someren) en gaf hij tips […]

Lees verder…

Aanbieden van Somerse groenbemester mix

In Someren voeren we het project Onweerstaanbaar Someren uit. Een van de subdoelstellingen is om de bodem in het landelijke gebied te verbeteren. Binnen Someren zijn vele verschillende bodems aanwezig, maar in het hele gebied is een veel voorkomend probleem de van-nature-voorkomende storende lagen in de ondergrond. Deze storende lagen zorgen er voor dat bij […]

Lees verder…

Webinar bodemverdichting goed bezocht

Op maandag avond 29 maart werd de webinar over bodemverdichting goed bezocht door boeren, loonwerkers en adviseurs. Tijdens deze webinar gaf een expert van Aequator Groen & Ruimte toelichting bij de metingen naar bodemverdichting in Someren, die op 3 en 4 maart op een twintigtal percelen zijn uitgevoerd in het kader van het project Onweerstaanbaar […]

Lees verder…

Flower