Somerse groenbemester mix beschikbaar bij de loonwerker

Somerse mix Vanuit de loonwerkers Smits Agrowerken en Tillaar Loonwerk & Grondverzet VOF. wordt vanaf deze week de Somerse groenbemester mix aangeboden. Deze groenbemester mix is speciaal samengesteld voor Someren en draagt bij aan een betere bodemstructuur, stimulering van het bodemleven en is droogte bestendiger. Het bestaat uit 25% wintergerst, 25% Italiaans raaigras, 16% winterwikke, […]

Lees verder…

Bijeenkomst waterbeheer goed bezocht!

Op donderdag middag 22 juli werd sinds lange tijd weer een fysieke bijeenkomst georganiseerd. Deze ging over watervasthouden en stuwbeheer en was erg goed bezocht. Tijdens deze bijeenkomst gaf een expert van Aequator Groen & Ruimte toelichting bij de waterstanden gemeten in Someren (in het kader van het project Onweerstaanbaar Someren) en gaf hij tips […]

Lees verder…

Aanbieden van Somerse groenbemester mix

In Someren voeren we het project Onweerstaanbaar Someren uit. Een van de subdoelstellingen is om de bodem in het landelijke gebied te verbeteren. Binnen Someren zijn vele verschillende bodems aanwezig, maar in het hele gebied is een veel voorkomend probleem de van-nature-voorkomende storende lagen in de ondergrond. Deze storende lagen zorgen er voor dat bij […]

Lees verder…

Webinar bodemverdichting goed bezocht

Op maandag avond 29 maart werd de webinar over bodemverdichting goed bezocht door boeren, loonwerkers en adviseurs. Tijdens deze webinar gaf een expert van Aequator Groen & Ruimte toelichting bij de metingen naar bodemverdichting in Someren, die op 3 en 4 maart op een twintigtal percelen zijn uitgevoerd in het kader van het project Onweerstaanbaar […]

Lees verder…

Workshops en symposium einde programma Lumbricus

Meld je aan voor (een van) de drie digitale workshops of het eindsymposium van het programma Lumbricus. Tijdens drie afsluitende workshops bespreken we met elkaar de instrumenten en werkwijzen voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Wil je ook kennisnemen van de resultaten van Lumbricus, en praktische handvatten krijgen om […]

Lees verder…

Interview Duurzaam bodembeheer Someren

Het project Duurzaam bodembeheer Someren is van start en de eerste deelnemers zijn binnen. In Gemeentenieuws van de gemeente Someren werd deze maand aandacht besteed aan dit project. Agrariërs of gebruikers van agrarische grond in Someren kunnen in 2020 en 2021 ondersteuning krijgen bij het verbeteren van hun bodemkwaliteit. Marco Arts, contactpersonen van Duurzaam bodembeheer […]

Lees verder…

Flower