Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren
Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren

Laatste half jaar van subsidieregeling

De subsidieregeling Duurzaam bodembeheer Someren is tot nu toe een groot succes. Het geld voor maatregelen van de Provincie Noord-Brabant is al geheel gebruikt en ook het geld van de Gemeente Someren is aangebroken. Hiermee zijn al 56 individuele ondernemers (sommige meerdere keren) ondersteund. In totaal zijn er op een oppervlakte van iets meer dan 700 ha (ongeveer 1050 voetbalvelden) maatregelen uitgevoerd.

Daarnaast wordt er gewerkt aan verschillende gebiedsplannen in de gemeente. Ook zijn verschillende ondernemers innovatieve of nieuwe maatregelen aan het uitproberen, dus er is nog meer mogelijk dan in onderstaande lijst staat.

Er is veel mogelijk en nog voldoende geld beschikbaar. Kijk voor de mogelijke maatregelen in deze lijst of als u iets nieuws wilt uitproberen kunt u contact opnemen voor de mogelijkheden voor een pilot. Wilt u ook een maatregel uitvoeren op uw grond of informeren wat er mogelijk is? Of wilt u deelnemen aan een gebieds(water)plan of met uw eigen buren zelf hier over nadenken?

Neem dan contact op met Marco Arts: m.arts@someren.nl

Flower