Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren
Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren

Uitnodiging bodemcoach cursus voor erfbetreders en adviseurs

Beste erfbetreders, loonwerkers en deelnemers in Someren,

Wilt u meer weten over hoe u uw klanten kan adviseren over duurzaam bodemgebruik? Neem dan deel aan de gratis bodemcoach cursus op vrijdag 11 maart 2022 van 9:15-16:30 uur, in Theater de Ruchte. Verschillende experts zullen u uitdagen en bijpraten over relevante thema’s als bemesting, waterkwaliteit, groenbemester en bodemmaatregelen. De verschillende presentaties zullen allemaal specifiek voor de situatie zijn in Someren.

Deze cursusdag is bedoeld om erfbetreders meer handvatten te bieden over het onderwerp bodem in hun advieswerk. De druk op de landbouw is groot met het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast) en de maatschappelijke druk op onder andere bodemkwaliteit waterkwaliteit, stikstof emissies en ruimte gebruik. Door meer te weten en kunnen toepassen over duurzaam bodemgebruik kan je agrariërs helpen met deze uitdagingen en keuzes in de bedrijfsvoering. Deze cursus is onderdeel van het project Onweerstaanbaar Someren van de gemeente Someren, Waterschap De Dommel en Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant.

Thema’s

Tijdens deze bodemcursusdag worden verschillende onderwerpen gerelateerd aan duurzaam bodembeheer behandeld. Aan de hand van lokale voorbeelden willen we graag met u in gesprek over wat u zou willen stimuleren of wat u tegenhoudt.

Locatie: Theater De Ruchte in Someren

Dagprogramma

9:15 – 9:45 Inloop
9:45 – 10:00 Opening door ZLTO Someren
10:15 – 11:15 Ronde 1 – Bodemsoorten rondom Someren
Everhard van Essen (Aequator Groen & Ruimte)
11:30 – 12:30 Ronde 2 – Nitraat, uitspoeling en waterkwaliteit
Joachim Rozemeijer (Deltares)
12:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:00 Ronde 3 – Groenbemesters en bouwplanindeling
Zwier van der Vegte (De Marke – WUR)
14:15 – 15:15 Ronde 4 – Bemestingsmogelijkheden op bedrijfsniveau
Romke Postma (NMI)
15:15 – 16:30 Informele borrel en marktkraampjes
Mogelijkheid voor netwerken en eigen promotie

 

Aanmelden

Deze gratis bijeenkomst vindt fysiek plaats en is voor iedereen werkzaam in Someren toegankelijk. De cursusdag wordt gegeven conform de coronamaatregelen. Aanmelden kan tot 1 maart 2022. Meld u aan door te mailen naar ghoms@aequator.nl , dan wordt u op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen in het programma i.v.m. Covid-19. De alternatieve datum voor de cursusdag staat gepland op 24 juni 2022.

Als u momenteel nog vragen heeft, stel deze gerust via bovenstaand emailadres.

 

Flower