Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren
Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren

Webinar kruidenrijk grasland goed bezocht! Meld je aan voor meer info

Op woensdagavond 26 mei is de webinar over kruidenrijk grasland goed bezocht door boeren, particulieren en adviseurs.

Tijdens deze webinar gaf een expert van Aequator Groen & Ruimte toelichting bij de ervaringen van boeren met kruidenrijk grasland in Someren, die eind april en begin mei zijn bezocht in het kader van het project Onweerstaanbaar Someren. Verschillende effecten op de bodem, de koeiengezondheid, het bodemleven, omgaan met droogte en productie zijn besproken. Ook vertelde Roy Kuenen van DSV Zaden over de teelt en de inpassing in de bedrijfsvoering en werden ervaringen met o.a. bemesting, maaien en zaaien gedeeld.

Wij hebben contact met drie boeren in Someren en drie net erbuiten die ervaring hebben met kruidenrijk grasland. Indien gewenst kunnen we contacten leggen zodat u met een collega-agrariër kunt afstemmen.

Als u zelf agrariër bent in Someren, kunt u op www.bodembeheersomeren.nl kijken voor meer informatie en om u aan te melden. Neem contact met ons op (marts@aequator.nl), laat gratis een bedrijfsscan bodem water uitvoeren en verken of je een financiële bijdrage voor maatregelen kan krijgen. Kruidenrijk grasland is zeker een van de maatregelen die daarin past.

Flower