Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren intro illustratie
Duurzaam bodembeheer Gemeente Someren intro illustratie

Duurzaam bodembeheer

Someren

Let op: Het project loopt eind 2022 ten einde. Zorg dat u op tijd bent met subsidie aanvragen.

Een groot deel van de gemeente Someren is landbouwgrond. Hier spelen alle thema’s die in het programma Onweerstaanbaar Someren centraal staan. Wateroverlast, verdroging, kort gezegd omgaan met veranderende weersomstandigheden.

Groep mensen staan op een veld rond een grondboormachine te kijken naar bodemonderzoek.
Border top Border mobiel top
Bodemtraject illustratie

Bodemtraject

De gemeente Someren, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de provincie Noord-Brabant, ZLTO en lokale partijen willen met het programma Onweerstaanbaar Someren burgers en ondernemers helpen in hun aanpak. Het doel is de gemeente Someren vóór 2030 klimaatbestendiger te maken. In het buitengebied kan duurzaam bodembeheer daaraan bijdragen. Wij kunnen u helpen met het verbeteren van uw bodem- en waterbeheer door:

  • Maatwerk adviesgesprek (keukentafel en in het veld)
  • Financiële bijdrage voor het nemen van kansrijke maatregelen (max 40 %)
  • Adviestraject over uitvoering van de maatregelen en inpassing in bedrijfsvoering

Doe mee en krijg ondersteuning op maat aangeboden. Voor kansrijke maatregelen is een financiële bijdrage tot 40 % mogelijk. Zie ook het de toelichting op de maatregelen, de maatregelenlijst en de toelichting op deze subsidieregeling.

Ook voor particulieren zijn er maatregelen mogelijk. Kijk hiervoor op deze maatregelenlijst voor particulieren.

Bodemtraject illustratie Border bottom
Koeien die nieuwsgierig kijken naar een bodemproef gereedschap welke in de grond steekt

Proefpercelen

Om maatregelen tastbaar te maken en lokale voorbeelden te hebben, zijn we op zoek naar innovatieve ondernemers met goede ervaringen met bodemmaatregelen. Wij kunnen kennisuitwisseling verzorgen binnen het project rondom uw ervaringen. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Opbrengen van compost
  • Groenbemesters (bijvoorbeeld Somerse mix)
  • Andere grondbewerking (bijvoorbeeld niet-kerend, het opheffen van storende lagen)
  • Andere gewaskeuze of -rotatie, in relatie tot lokale bodem-/wateromstandigheden


Op de kaart hierboven is te zien op welke percelen al maatregelen zijn uitgevoerd (in het groen) en op welke percelen aankomende tijd waarschijnlijk nog maatregelen worden uitgevoerd (in het blauw) binnen de gemeente Someren aan het eind van augustus 2021. Voor deze kaart in detail zie de link onderaan deze pagina bij Downloads.

Sfeerbloem illustratie
Border mobiel top Border top

Contactpersonen

Wilt u meedoen of meer informatie? Meld u direct aan voor een vrijblijvend startgesprek! Dat kan rechtstreeks bij Marco Arts of via Stefan Thelosen van ZLTO Someren. Marco Arts is onafhankelijke deskundige en goed op de hoogte van de (lokale) situatie door zijn bezoeken aan diverse bedrijven binnen de gemeente Someren. Met vragen kunt u bij Marco en Stefan terecht.

profielfoto Marco Arts
Marco Arts

Gebiedsregisseur Bodem Onweerstaanbaar Someren

E-mail: m.arts@someren.nl
Tel: 0493 – 494 888

profielfoto Stefan Thelosen
Stefan Thelosen

ZLTO Someren

E-mail: s.thelosen@kpnplanet.nl
Tel: 06 10967225

Border mobiel bottom Border bottom

Bel me voor meer info

    Flower